Internetový článek

Nejlepší propagace vaší firmy na Internetu

Reklama formou článků, zpráv a zpráv na sociální síti

Nabízíme reklamu na internetu, který je v současné době největším informačním médiem. O vaší firmě budou napsány originální příznivé články, zprávy a zmínky na internetových portálech, blozích a sociální síti facebook.com Co nabízíme: Balíček originálních článků, každý napíše jiný autor buď na stejné zadání za použití se zákazníkem dohodnutých klíčových slov, nebo zadání a klíčová slova mohou být různá. Dále bude vypracován dohodnutý počet kratších zpráv – každá bude originální, které budou zveřejněny na portálu www.facebook.com v různých internetových skupinách které čítají od 30 000 do 50 000 členů.

Základního balíček obsahuje 15 originálních článků a 10 kratších zpráv na sociální síti. (toto je optimální počet, aby byl zásah internetových vyhledavačů) Na přání klienta je možnost rozložit platbu za články na 4 části. Když po každé části bude schváleno pokračování.

Co za své peníze obdržíte :

1. Analýzu potřeb klíčových slov vhodných pro propagaci vaší firmy, vašeho obchodu a internetových stránek

2. 15 originálních článku, každý o rozsahu nejméně 1 normostrany (1800 znaků). Každý článek bude napsán jiným autorem a zveřejněn na jiné internetové stránce, nebo blogu. V každém článku bude odkaz na vaše internetové stránky a tento odkaz povede z klíčového slova. Doporučujeme maximálně 3 odkazy z každého článku. Tyto články zůstanou zveřejněné na internetu nastálo, nejméně však 1 rok (možnost zániku stránky). Články navíc nebudou napsány najednou, ale budou zveřejňovány postupně pro docílení většího efektu. Články budou zveřejněny na místech, které mají návštěvnost měřitelnou mezinárodní autoritou www.alexa.com a mají pozitivní „ranky“ od společnosti google a seznam. Možnost přidání fotografií k některým článkům.

3. 10 kratších zpráv, které budou zveřejněny v internetové sociální síti (takzvaných facebookových stránkách) na sociální síti www.facebook.com. Tyto zprávy budou v rozsahu nejméně 250 znaků. Budou obsahovat zadaná klíčová slova a odkaz na vaše internetové stránky. Opět nebudou zprávy zveřejněny najednou, ale postupně na jednotlivých stránkách. Každá tato stránka má od 30 000 do 50 000 členů. Vaše zpráva se tak objeví na „zdi“ každého člena skupiny. Lidé se hlásí do těchto skupin na facebooku a dostávají od nich zprávy. Celkový počet členů sociální sítě, kteří si zprávy o vaší firmě mohou přečíst tak bude přes 400 000.

4. Závěrečný přehled všech článků a zpráv na sociální síti a odkazy na ně.


Proč využít naše služby?

Okamžité návštěvy.

Články vám přivedou ihned návštěvy na vaše internetové stránky.


Vylepšení pozic.

Vylepšení pozic na  vyhledavačích Google a Seznam.


Dlouhodobý efekt.

Narozdíl od jiné reklamy, články zůstanou na svém místě. Dlouhodobě je tak mohou vaši klienti nalézt. 

Proč ještě váháte?